Tuis

Bybel-Media en die Hugenote-Kollege het in 1988 die Hugenote-Bybelinstituut tot stand gebring en beide instansies is op die beheerraad. Die besluit is in 2015 geneem om die administrasie na die Hugenote-Kollege oor te dra. Alles gaan voort soos tans.

Die kontakbesonderhede vanaf 1 Desember 2015 is soos volg: Mnr Hanson, Tel: 021 873 1181 of chanson@hugenote.com of besoek hulle webblad by www.hugenote.com